..:: Home >> Pracovn�� ��innosti >> Boj proti graffity ::..
Webmaster Posledni aktualizace:
22-03-2021

Boj proti GRAFFITY(spolupráce s firmou V-Trade)

Boj proti sprejerům je jedním z nejvážnějších problémů, se kterými město Bystřice n.P. potýká už několik let. Naše firma se likvidací grafitti zabývá už několik let, během kterých byly zkoušeny nejrůznější technologie k odstranění. Použité materiály se neustále zdokonalují, proto naše firma navázala spolupráci s firmou V-Trade, jež se touto problematikou zabývá na profesionální úrovni. Nutno si uvědomit, že sprejeři ničí náš společný, mnohdy mnohamilionový majetek. Nemluvě o tom, že odstranění takového rádobyuměleckého "díla" stojí spoustu peněz, které by mohly být vynaloženy účelněji (např. na opravy chodníků).

Graffity

Pomocí nové bezodpadové technologie provádíme odstraňování graffiti, starých nátěrů a fasád bez rozstřiku vody do okolí. Takto lze upravovat jakékoliv fasády, cihlové zdivo, betony, obklady, dřevěné i kovové plochy, včetně obnovy původního odstínu a barvy fasády, která je vyhodnocována na počítači. Tato technologie je spojena s použitím speciálního přípravku Graffend, jenž je neustále zdokonalován. Firma V-Trade jako jediná dokázala obstát v konkurenci tuzemských i zahraničních firem na odstraňování graffiti z vozů a stanic pražského metra.

Žvýkačky

Vlastní odstraňování zašlapaných žvýkaček je prováděno ojedinělou a v České republice pouze firmou V-TRADE používanou technologií, která beze zbytku dokáže odstranit zašlapané žvýkačky. V této oblasti získala firma V-TRADE značné zkušenosti, neboť se tímto problémem zabývá několik roků a výsledkem tohoto úsilí je vznik speciální technologie. Vlastní technologický postup probíhá ve dvou fázích: nanesení speciálního ekologického přípravku, který byl cíleně pro tento účel vyvinut v laboratoři V-TRADE, na zašlapané žvýkačky. Po chvilkovém působení nastupuje druhá fáze, kdy působením vysoké teploty a vysokého tlaku dochází k odpaření zašlapaných žvýkaček.

Město Bystřice nad Pernštejnem se snaží omezovat škody vzniklé v důsledku činnosti sprejerů. Jednou ze základních metod je úsilí o důsledné odlišování těch mladých lidí, kteří se chtějí tímto způsobem realizovat a mají zájem spolupracovat s městem, od ilegálních vandalů, jejichž cílem je pouze škodit. Proto město ve spolupráci s podnikem AGRIA vyčlenilo plochu v blízkosti bystřického nádraží, kde mohou sprejeři vytvářet svá díla se souhlasem jak města tak i společnosti AGRIA jakožto vlastníka plochy. Město dále toleruje malování na takových objektech, kde to sice není zcela v souladu s veřejným pořádkem, ale vzniklá škoda je zanedbatelná. Zde se jedná například o betonové konstrukce mostů a podobné lokality ( fotogalerie ). Město je přesvědčeno, že konstruktivní spolupráce a tolerance v přijatelných mezích je mnohem efektivnější než restrikce, kterou je třeba zacílit pouze na ty jedince, kteří nejsou ochotni respektovat oboustranně dohodnutá pravidla.

ing. Aleš Sitař (MÚ Bystřice n.P.)


© TS města a.s. 2021