..:: Home >> Odpady >> Separace odpad�� >> Podzemn�� kontejner ::..
Webmaster Posledni aktualizace:
22-03-2021

Podzemní kontejnery

Kontejnery se začaly vyrábět od roku 2001 firmou Reflex Zlín a naše firma začala tyto kontejnery využívat jako první v České republice. Vzhledem k jejich atypickému a estetickému vzhledu jsme předpokládali jejich využití na místech, kde by nepůsobily rušivě na svoje okolí (historické části měst, přírodních parcích, chráněných krajinných oblastech a rekreačních zařízeních). K zvýšení estetiky přispívá také obklad z dřevěných desek, eliminující lepení plakatů.V současné době provozujeme tyto kontejnery na následujících rekreačních zařízeních : rekreační středisko Domanínský rybník, Areálu sportu v Bystřici n.P. a na hradě Svojanov.Zkušenosti

Princip kontejneru je zřejmý ze zde uvedených fotografií. Principem konstrukce je vnější sklolaminátová šachta, uložená 2/3 pod povrchem terénu. Hloubka potřebné šachty je 1,6 m. Objem nádob je 5 m3. Ovládací táhla jsou vedena vně kontejneru, nedochází zde tedy k blokování výsypu. Kompletní technické údaje najdete na stránkách výrobce.

Samotná instalace byla velice jednoduchá. K dispozici bylo následující zařízení:

  • hrabátko
  • lehké nákladní vozidlo na odvoz výkopku, dovoz kontejneru a zásypového materiálu
  • 2 pracovníci na manipulaci ,usazení a vytvoření dokumentace

Celkově lze zvládnout zabudování tohoto zařízení asi za 4 hodiny. Z výše uvedeného lze usuzovat, že pořízení a zabudování kontejneru je při dostatku finančních prostředků naprosto bezproblémovou záležitostí. Největším problémem na který jsme narazili je samotné umístění kontejneru. Je třeba si uvědomit, že uvažované pozemky (rekreační zařízení, skanzeny, chráněné oblasti apod.), nejsou v majetku těch, kteří mají o umístění kontejnerů zájem (tj.obce ,města, apod.). Instalace tohoto kontejneru podle stavebního zákona podléhá ohlášení drobné stavby, a tím zároveň souhlasnému stanovisku majitele. Zde je možno narazit na největší problémy. Přesto se domníváme, že tento systém je do určitého prostředí přínosem a vyššímu stupni použití brání pouze vyšší pořizovací náklady (cena, instalace kontejneru)oproti klasickým kontejnerům.


© TS města a.s. 2021