..:: Home >> Odpady >> Odpady všeobecně? ::..
Webmaster Posledni aktualizace:
22-03-2021

Odpady všeobecně

Svoz, třídění a likvidace komunálního, separovaného, nebezpečného a ostatního odpadu je jednou z nejvýznamnějších činností, kterou se naše firma zabývá. V rámci této služby poskytujeme pro obce a svoz komunálního odpadu podnikatelské subjekty i další doplňkové služby, mezi které patří zejména prodej či pronájem speciálních nádob a kontejnerů, poradenská a konzultační činnost v oblasti odpadového hospodářství, pomoc s projekty v této oblasti a v neposlední řadě vedení výkaznictví pro společnost EKO-KOM. Díky propracované logistice dnes poskytujeme služby v oblasti třech krajů České republiky (kraj Vysočina, kraj Jihomoravský, kraj Pardubický). Celkem zajišťujeme svoz komunálního odpadu v 134 obcích pro přibližně 62.000 obyvatel. Ke svozu odpadu využíváme moderní techniku, v současnosti jsou využívány speciální automobily značek Mercedes, Renault a Man. V případě potřeby zajišťujeme svoz odpadů pomocí speciálních pytlů, barevně rozlišených podle druhu odpadu. Pro různé druhy odpadů jsme vždy schopni dodat příslušné odpovídající typy nádob a kontejnerů. V rámci platné legislativy máme bohaté zkušenosti se zřízením a provozem sběrného dvora a dalších činností souvisejících se sběrem nebezpečného a ostatního odpadu. Naší strategií je komplexní řešení odpadového hospodářství našich klientů.
Více najdete ve fotogalerii

Černé skládky

Špatnou vizitkou pro obyvatele města jsou časté případy vzniku černých skládek, vznikajících na území města, zejména u kontejnerových stání na sídlišti I a II. O likvidaci těchto skládek se zbytečně zvyšují náklady na odpadové hospodářství města. Přitom je to tak jednoduché - využít možnost bezplatného odevzdání na sběrném dvoře ((provozní doba sběrného dvora zde).
skládka ulice Višňová (červen 2006) skládka 01 (červen 2006) skládka u kotelny SII (červen 2006) skládka garáže Černý vršek (duben 2006) skládka u hasičů (květen 2006)

© TS města a.s. 2021