..:: Home >> Odpady >> Nebezpečné odpady ::..
Webmaster Posledni aktualizace:
11-01-2019

Nebezpečné odpady

Separace nebezpečných složek komunálního odpadu je v Bystřici n.P. řešena zřízením sběrného dvora (na ulice K Ochozi 666), kde může občan odpad odložit denně kromě čtvrtka a neděle (provozní doba sběrného dvora zde).

V současné době firma disponuje 2 vozidly pro přepravu N-odpadů splňujících podmínky dle ADR.

V obcích bez sběrného dvora je sběr nebezpečných odpadů řešen pravidelnými svozy většinou 2x ročně.


© TS města a.s. 2019