..:: Home >> Odpady >> Kam s odpady? ::..
Webmaster Posledni aktualizace:
22-03-2021

Kam můžete odložit Vaše odpady?

(zdarma pouze pro občany města Bystřice n. P. a místních částí, neplatí pro živnostenský odpad, provozní doba sběrného dvora zde)

ZDARMA:

Papír

Kontejnery 1.100 l modré barvy případně modré zvony. Větší množství možno též předem nahlásit telefonicky na tel. čísle. Zde si můžete připomenout, co do separačních nádob patří a co nepatří.

Sklo

Zvony bílé a zelené (případně kontejnery) na bílé a barevné sklo, případně Sběrný dvůr na ulici K Ochozi. Zde si můžete připomenout, co do separačních nádob patří a co nepatří.

Plasty

Kontejnery na plasty 1.100 l(nebo žluté zvony), případně Sběrný dvůr na ulici K Ochozi. Zde si můžete připomenout, co do separačních nádob patří a co nepatří.

Železo

Sběrný dvůr na ulici K Ochozi.

Bioodpad

Sběrný dvůr na ulici K Ochozi (provozní doba sběrného dvora zde). Do biodpadu je možno odložit veškeré kompostovatelné organické složky bez příměsí (plasty, sklo a pod.), ve vhodné struktuře(ne pařezy, zbytky celých keřů, tekuté a pod). Větve (dřevo) - samostatně na sběrné místo u kotelny Sídliště II.

Svoz bioodpadu v Bystřici n.P. :

V období od března do listopadu včetně budou svozy bioodpadu probíhat 2x měsíčně, vždy 1. a 3. středu v měsíci. V ostatních případech je k dispozici sběrný dvůr na ulici K Ochozi, otevřený mimo čtvrtku a neděle denně, pro bystřické zdarma(provozní doba sběrného dvora zde) .

Textil

Separační kontejnery bílé barvy - 4x (sídliště II u Flopu, sídliště I za Jednotou, na náměstí za Albertem, sběrný dvůr).

Drobné elektrospotřebiče a baterie

Separační kontejnery červené barvy - 4x (sídliště II u Flopu, sídliště I za Jednotou, na náměstí za Albertem, sběrný dvůr).

Velkoobjemový odpad

Sběrný dvůr na ulici K Ochozi (provozní doba sběrného dvora zde).

Fritovací oleje

Sběrný dvůr na ulici K Ochozi.

Pneumatiky

Sběrný dvůr na ulici K Ochozi.

Nebezpečné odpady

Televizory, zářivky, autobaterie, oleje, zbytky barev, obaly od barev, olejů a chemikálií - sběrný dvůr na ulici K Ochozi (provozní doba sběrného dvora zde)

ZA POPLATEK

Stavební suť

Skládka Bukov, Sběrný dvůr na ulici K Ochozi, případně dle dohody možno i jiné využití.

Velkoobjemový odpad

Sběrný dvůr na ulici K Ochozi.

Bližší informace obdržíte na TS města a.s. tel.


© TS města a.s. 2021