..:: Home >> Download ::..
Webmaster Posledni aktualizace:
22-03-2021

Soubory ke stažení

Na těchto stránkách najdete veškerou možnou dokumentaci k volnému stažení. Navštivte též fotogalerii naší práce. Pokud použijete některé zde námi prezentované návody a rady, byli bychom rádi kdybyste nás o této skutečnosti informovali nebo alespoň na nich uvedli zdroj odkud byly tyto informace čerpány. Děkujeme...
Zákon - nakládání s odpady (č.185/2001 Sb.) PDF
Zákon - nakládání s odpady (č.185/2001 Sb.) - změna 9/2014 PDF
Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek KO - platnost od 1.1.2015 PDF
Vyhláška - Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů (č.381/2001 Sb.) PDF
Vyhláška - o podrobnostech nakládání s odpady (č.383/2001 Sb.) PDF
Silniční zákon (č.361/2000 Sb.) PDF
První poznatky s pěstováním biomasy ZIP
Domácí kompostování ZIP
Kompostárna - seznam odpadů ZIP

© TS města a.s. 2021